Categorie archief: Geen categorie

Het nut van communicatieonderzoek

Deze website wordt gevuld met informatie ten behoeve van communicatieprofessionals die te maken krijgen met het doen van onderzoek. Mijn uitgangspunt is dat onderzoek in het beroepenveld van de communicatieprofessional niet op zichzelf staat maar onderdeel is van het professioneel beoefenen van het vak. Onderzoek is ‘dienstverlenend’ ten behoeve van het uitvoeren van dit vak. Op de website komen verschillende aspecten van het uitvoeren van onderzoek door de onderzoekende communicatie professional aan bod. Studenten die de HBO opleiding Communicatie volgen zijn de specifieke doelgroep waarvoor ik deze website vul. Het is een dynamische website, immers de rol van onderzoek in het HBO onderwijs is aan het verschuiven. Zowel bij de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals LOGEION als in het Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen (LOCO) wordt het belang van onderzoeken en analyseren ten behoeve van het uitvoeren van beroepstaken benadrukt.  Deze visie is voor mij hierbij uitgangspunt. Het beroepenveld vraagt om professionals die in staat zijn goede analyses uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan analyses van doelgroepen, concurrenten, berichtgeving in de media, specifiek Social media enzovoort.

Ik ben mij er van bewust dat een deel van de website nog gevuld is met een wat traditionelere opvatting over de manier waarop onderzoek moet worden uitgevoerd (empirische cyclus, probleemstelling enz.) De verschuiving die plaats vindt is de vraag vanuit het beroepenveld naar vooral goede analyses in plaats van een ‘onderzoeksrapport’ van meer academische aard. Van tijd tot tijd zal er hier dus een update plaats vinden. Hoe ik dit voor eerdere bezoekers zichtbaar ga maken weet ik nog niet, maar vanuit de techniek vinden we hier vast wel een oplossing voor.