Beroepsproducten, handelingscyclus en onderzoek

In de praktijk ben je bezig met verschillende beroepsproducten. Je maakt content voor communicatiemiddelen, bijvoorbeeld een folder, een website of een blog. Je bedenkt een creatief concept voor een product of organisatie. Je geeft advies over problemen in de organisatie.  Dit wordt procesmatig weergeven in de handelingscyclus. Dit is een methodische werkwijze om vanuit een probleem te werken aan een oplossing, om vanuit een ‘huidige’ situatie te werken aan een ‘gewenste’ situatie (Leen & Mertens, 2015). In het schema rechts wordt aangegeven dat tijdens elke fase onderzoek gedaan kan Worden. Elke fase heeft een eigen onderzoeksdoel en eigen onderzoeksvragen.

handelingscyclus2

Probleemidentificatie & Diagnose: Als je dit in de beginfase doet wordt dit ook wel vooronderzoek genoemd. Je verdiept je immers altijd in de situatie / in het probleem, stelt waarom vragen enzovoort (zie probleemanalyse). Is het probleem moeilijk te identificeren en is het ook moeilijk hoe ernstig het probleem is en voor wie (diagnose) dan ga je een systematisch onderzoek opzetten naar het probleem (Probleemidentificatie) en/of de oorzaken (Diagnose).

Ontwerp: Je hebt al bedacht waar mogelijke oplossingen kunnen liggen, je wilt bijvoorbeeld herpositioneren, je moet nu eerst weten hoe er op dit moment gepositioneerd wordt om advies te geven over de oplossingen. Of je hebt al bedacht dat er een website moet komen, maar gaat onderzoeken welke het beste passen bij een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld met A/B testen). Of je ontwerpt een creatief concept voor een bepaald product, dienst of organisatie. Ook hiervoor kun je onderzoek uitvoeren.

Verandering: Je hebt al bedacht dat de interne communicatie moet veranderen, je weet al welke middelen, welke boodschap enzovoort, je weet ook dat dit een cultuuromslag zal zijn en wilt kijken wat het huidige klimaat is om de verandering te bewerkstelligen.

Evaluatie: Je hebt iets bedacht en ingevoerd en gaat achteraf evalueren of het werkt.

Zie ook voorbeelden doelstelling en onderzoeksvraag.